Úřední hodiny

 

Zákaznické centrum  –  telefon

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8 – 17 hod.
Pátek zavřeno

ostatní prac. dny mimo pátek po telefonické domluvě

 • vyřizuje žádosti o připojení nemovitosti na veřejný vodovod nebo kanalizaci
 • přijímá objednávky na zhotovení, výměnu nebo opravu vodovodní přípojky a její kolaudaci, včetně kalkulace ceny
 • zajišťuje pracovníka VaK na kolaudaci kanalizační přípojky
 • uzavírá a aktualizuje smlouvy se zákazníky
 • úhrada faktur
 • přijímá hlášení změn v datech (SIPO, přihláška, odhláška,..)
 • vyřizuje reklamace a záležitosti fakturace
 • přijímá hlášení stavu počítadla vodoměru
 • dispečer/operátor podá informace o případné poruše nebo odstávce
 • přijímá žádosti o přezkoušení vodoměru

 

Zákaznické centrum – POKLADNA  dveře č. 5

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8 – 17 hod.
Úterý, Čtvrtek 8 – 13 hod.
Pátek zavřeno
 • přijímá platby v hotovosti za vodné a stočné a ostatní služby

 


Oddělení vodohospodářského rozvoje –   telefon

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Po a St                   8ºº hod. – 17ºº hod.
ostatní prac. dny po telefonické domluvě

 •  vyjádření k  projektům pro územní a stavební řízení a ke změně užívání pozemků

 


Chemická služba vodovodů –   telefon

Úpravna vody Bzenec – Přívoz

denně                    od 7ºº – 15ºº hod.

 • poskytuje informace o jakosti pitné vody v obcích, ve kterých provozujeme veřejný vodovod
 • přijímá objednávky na rozbory pitných vod, rozbory podzemních a povrchových vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků vod

 


Chemická služba kanalizací –   telefon

Čistírna odpadních vod Hodonín (za elektrárnou)

denně                   od 7ºº – 15ºº hod.

 • přijímá objednávky na rozbory odpadních vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků odpad. vod a kalů

 


Vývoz jímek a septiků, Čištění kanalizace a kanalizační přípojky

denně                  na jednotlivých provozech dle spádovosti obcí

provoz Hodonín 6ºº – 14ºº 518 340 167 602 755 604
provoz Kyjov 7ºº – 15ºº 518 305 374 606 323 377
provoz Veselí n. Moravou 7ºº – 15ºº 518 699 524 724 612 715

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít