Rozbory vody

kontakt:
Ing. Jana Zrůnová
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Chemická služba vodovodů
Úpravna vody Bzenec přívoz
696 81 Bzenec

 
tel: 518 332 023
mobil: 724 612 866
email: zrunova@vak-hod.cz

Akreditovaná laboratoř ČIA č.1330 Chemická služba vodovodů, laboratoř Úpravny vody Bzenec Přívoz nabízí veřejnosti i podnikatelským subjektům následující služby:

  • Rozbory pitných vod, studní, podzemních a povrchových vod (chemický,mikrobiologický a biologický rozbor)
  • Odběry vzorků vod
  • Vydávání protokolů s interpretací výsledků
  • Předávání výsledků v elektronické podobě do informačního systému Ministerstva zdravotnictví PiVo
  • Poradenství

Garantujeme příznivé ceny a profesionální přístup.

*** Rozbory vody v jednotlivých obcích podle období ***

_______________________________________________________________________________________

Oznámení o dočasném opatření

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, vydala dne 20.05.2015 pod č.j. KHSJM 21375/2015/Ho/HOK opatření, jímž určuje mírnější hygienický limit než stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro ukazatele – acetochlor ESA, acetochlor OA ve vodě distribuované veřejným vodovodem Podluží, jehož provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
V souladu s ustanovením § 3a, odst. 7 Zákona č. 258/2000 Sb., orgán ochrany veřejného zdraví stanovuje platnost mírnějšího hygienického limitu do 1. května 2018, včetně, následovně:

Maximální povolená hodnota ukazatele:

  • acetochlor ESA 0,30 µg/l
  • acetochlor OA 0,30 µg /l.

Uvedené opatření vyplynulo jako důsledek způsobu hospodaření na pozemcích, nacházejících se v území pásem hygienické ochrany 2. stupně. S dotčenými subjekty probíhají v současné době jednání se záměrem omezení, popř. eliminace používání souvisejících chemických látek.
_______________________________________________________________________________________

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít