Stanoviska k projektové dokumentaci

Informace o průběhu vodohospodářských sítí v majetku či správě VaK Hodonín, a.s., případně vyjádření k existenci sítí najdete na iGIS.WEB.

Stanoviska k projektové dokumentaci:

Žádosti o stanoviska k projektům nelze posílat e-mailem ani datovou schránkou.
Žádosti o stanoviska k projektům lze doručit nebo zaslat:

 • Osobně:
 • Žadatel se osobně dostaví v úřední hodiny na oddělení VHR s „Žádostí o stanovisko“ i s projektem. Mimo úřední hodiny předá pouze na podatelnu.
  VaK Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2 v Hodoníně

 • Poštou:
 • Žadatel zašle žádost o stanovisko, včetně projektové dokumentace, na adresu: VaK Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín.

 • Elektronicky:
 • Žádost o vydání stanoviska přes iGIS.WEBje zatím pouze pro stanovisko k přípojce plynovodní, elektro a kabelová tv.

V případě zastupování investora jinou osobou je nutno doložit plnou moc.
Žadatel do 30 dnů obdrží písemné stanovisko k projektové dokumentaci na korespondenční adresu, uvedenou v žádosti o stanovisko

Přidělení jednotlivých obcí na naše pracovníky:  vybrat podle obce / vybrat podle mapy /

 • Ing. Jana Trávníčková 518 305 954
 • Blanka Holešínská 518 305 932
 • Jaroslav Jurka 518 305 929

Úřední hodiny pondělí nebo středa: 8.00 hod – 17.00 hod

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít