Úvod

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení zákazníci,

v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v šíření chřipkové nákazy způsobené koronavirem COVID – 19 společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. přechází na bezkontaktní komunikaci s pracovníky společnosti VaK Hodonín, a.s. (email, pošta, telefon).

Z tohoto důvodu je vyloučen na dobu nezbytně nutnou přímý kontakt s pracovníky zákaznického centra, s pracovníky vyjadřujícími se k různým stavebním záměrům a rovněž s pracovníky jednotlivých provozních pracovišť.

Na webových stránkách společnosti www.vak-hod.cz jsou uveřejněny potřebné formuláře a kontakty.

Úhrady faktur za vodné, stočné a služby realizujte příkazem k úhradě nebo složenkou, která je součástí faktury.

O všech změnách Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách naší společnosti.

Děkujeme za pochopení

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
Ředitel a. s.

Hodonín 16.3.2020

*************************************************************************************************************

Vážení zákazníci,

úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, odvádění odpadních vod, jejich čištění v čistírnách odpadních vod a poskytování dalších služeb v této oblasti.

Vak Hodonín, a.s. působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobujeme 68 obcí a měst, odkanalizování zajišťujeme pro 42 obcí a měst, provozujeme 23 čistíren odpadních vod.

Vize akciové společnosti – naše vize

„Jsme a budeme inovativní, moderní, ryze českou společností, vlastněnou městy a obcemi regionu, ve kterém společně žijeme. Denně Vám do Vašich kohoutků dodáváme kvalitní a zdravou pitnou vodu, kterou po jejím použití vracíme čistou do přírody. Tak, dle našich možností, přispíváme k trvalému uchování zdravého životního prostředí na Hodonínsku.“

Naše činnosti jsou založeny na těchto hodnotách:

Inovativní technologie

Aktivně vyhledáváme a zavádíme nové a pokrokové technologie, směřujeme k úsporným opatřením (energie, chemikálie), ke zlepšování parametrů našich produktů.

Voda – podmínka života

Vnímáme vodu jako základní element živé hmoty a základní potravinu. Maximální pozornost věnujeme ochraně zdrojů, technologiím úpravy, distribuci a kontrole kvality. Stejnou pozornost věnujeme technologii odvádění a čištění odpadních vod. Naším cílem je maximálně dosažitelná kvalita vody vracené zpět do toků.

Spolupracující společnost

Jsme společností otevřenou vůči všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Máme zájem o oboustrannou efektivní komunikaci.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít