Úvod

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Vážení zákazníci,

V souladu s uvolňováním jednotlivých omezení vydaných vládou v souvislosti s Covid-19 je od 1.6.2020 v úřední dny otevřeno zákaznické centrum, oddělení VHR a kancelář techniků provozů.

Tímto dnem je možno hradit faktury za vodné, stočné a služby v hotovosti na pokladně společnosti nebo kreditní kartou. Stále zůstává v platnosti přednost úhrad formou složenky u České pošty nebo příkazem k úhradě u Vašeho bankovního domu.

Ve stejný termín zahájí činnost oddělení Vodohospodářského rozvoje spojenou s vyjadřováním ke stavebním projektům.

Opět lze v úřední dny s techniky provozů osobně konzultovat budování přípojek a další činnosti.

V prostorách celé budovy společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. platí povinnost nosit roušku.

RNDr. Pavel Koubek, CSc.
Ředitel a. s.

*************************************************************************************************************

Vážení zákazníci,

úkolem této společnosti je zásobování obyvatelstva a průmyslu kvalitní pitnou vodou, odvádění odpadních vod, jejich čištění v čistírnách odpadních vod a poskytování dalších služeb v této oblasti.

Vak Hodonín, a.s. působí v regionu zahrnujícím okres Hodonín a části okresů Břeclav, Vyškov a Kroměříž. Pitnou vodou zásobujeme 68 obcí a měst, odkanalizování zajišťujeme pro 42 obcí a měst, provozujeme 23 čistíren odpadních vod.

Vize akciové společnosti – naše vize

„Jsme a budeme inovativní, moderní, ryze českou společností, vlastněnou městy a obcemi regionu, ve kterém společně žijeme. Denně Vám do Vašich kohoutků dodáváme kvalitní a zdravou pitnou vodu, kterou po jejím použití vracíme čistou do přírody. Tak, dle našich možností, přispíváme k trvalému uchování zdravého životního prostředí na Hodonínsku.“

Naše činnosti jsou založeny na těchto hodnotách:

Inovativní technologie

Aktivně vyhledáváme a zavádíme nové a pokrokové technologie, směřujeme k úsporným opatřením (energie, chemikálie), ke zlepšování parametrů našich produktů.

Voda – podmínka života

Vnímáme vodu jako základní element živé hmoty a základní potravinu. Maximální pozornost věnujeme ochraně zdrojů, technologiím úpravy, distribuci a kontrole kvality. Stejnou pozornost věnujeme technologii odvádění a čištění odpadních vod. Naším cílem je maximálně dosažitelná kvalita vody vracené zpět do toků.

Spolupracující společnost

Jsme společností otevřenou vůči všem našim zákazníkům a obchodním partnerům. Máme zájem o oboustrannou efektivní komunikaci.