Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,
se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, IČ: 49454544
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168,
svolává v souladu § 402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 25 stanov
řádnou valnou hromadu společnosti.
Valnou hromadu svolává na úterý dne 04. června 2019 v 10,00 hodin
do velkého sálu Městského kulturního střediska Kyjov,
Masarykovo nám. č. 34 v Kyjově.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít