Novinky v „Žádosti o stanovisko“

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. spouští do provozu nové webové formuláře žádostí o stanovisko. Využitím těchto online formulářů usnadníte rychlejší zpracování, údaje se při evidenci automaticky předvyplní a žádosti jsou připraveny rychleji k vyřízení. Zároveň Vás žádáme, abyste již nevyužívali vzory žádostí, které jsou vyvěšeny na našich webových stránkách.
Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. V případě nekompletní žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, žádost bude odstraněna.
Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.