Vyúčtování 2010

Kalkulační položka

Kč/m3

Kč/m3

vodné

vyúčtování

stočné

vyúčtování

1. Přímý materiál

5,32

4,97

1,86

1,76

      1.1. Podzemní voda

2,12

2,00

0,00

0,00

      1.2. Surová voda

0,69

0,68

0,00

0,00

      1.3. Chemikálie

0,27

0,19

0,58

0,52

      1.4. Ostatní materiál

2,24

2,10

1,28

1,24

2. Přímé mzdy

2,74

2,82

3,19

2,95

3. Ostatní přímé náklady

11,53

11,87

16,63

17,13

      3.1. Odpisy dlouhodobého majetku

4,54

4,61

6,84

6,74

      3.2. Opravy a údržba

2,09

2,45

2,00

2,76

      3.3. Zdravotní a sociální pojištění

0,94

0,96

1,10

1,01

      3.4. Úplaty za vypouštění OV

0,00

0,00

0,16

0,19

      3.5. Elektrická energie

2,24

2,19

3,43

3,49

      3.6. Ostatní náklady

1,72

1,66

3,10

2,94

4. Náklady na TR

0,00

0,00

0,00

0,00

VLASTNÍ NÁKLADY – mezisoučet

19,59

19,66

21,68

21,84

5. Výrobní režie

1,03

1,14

1,08

1,11

6. Správní režie

3,26

3,17

3,62

3,54

NÁKLADY CELKEM

23,88

23,97

26,38

26,49

Na základě Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme informace o celkovém  vyúčtování všech položek, které byly v roce 2010 do vodného a stočného kalkulovány.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít