Vyúčtování 2004

 Kalkulační položka

Kč/m3

Kč/m3

vodné

vyúčtování

stočné

vyúčtování

1. Přímý materiál

5,68

5,30

1,23

1,44

      1.1. Podzemní voda

2,52

2,35

0,00

0,00

      1.2. Surová voda

0,57

0,49

0,00

0,00

      1.3. Chemikálie

0,26

0,26

0,43

0,47

      1.4. Ostatní materiál

2,33

2,20

0,80

0,97

2. Přímé mzdy

2,58

2,51

2,40

2,44

3. Ostatní přímé náklady

10,05

10,55

13,59

13,41

      3.1. Odpisy dlouhodobého majetku

4,86

5,30

5,95

5,94

      3.2. Opravy a údržba

1,74

2,23

2,17

2,50

      3.3 Zdravotní a sociální pojištění

0,90

0,87

0,84

0,85

      3.4. Úplaty za vypouštění OV

0,00

0,00

0,28

0,24

      3.5. Elektrická energie 

1,49

1,52

1,55

1,39

      3.6. Ostatní náklady

1,06

0,63

2,80

2,49

4. Náklady na TR

0,00

0,00

0,00

0,00

VLASTNÍ NÁKLADY – mezisoučet

18,31

18,36

17,22

17,29

5. Výrobní režie

0,88

0,90

0,99

0,98

6. Správní režie

3,17

3,11

2,79

2,75

NÁKLADY CELKEM

22,36

22,37

21,00

21,02

K cenám se připočítává DPH ve výši 5 %.     
 
Na základě Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích zveřejňujeme informace o celkovém  vyúčtování všech položek, které byly v roce 2004 do vodného a stočného kalkulovány.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít