Úřední hodiny

OMEZENÍ úředních hodiny v ZÁKAZNICKÉM CENTRU od 13.10.2020

 

SMLOUVY

Pondělí, Středa 9ºº – 11ºº hod. , 14ºº – 17ºº hod.

 

POKLADNA

Pondělí, Středa 9ºº – 17ºº hod.
Úterý, Čtvrtek 9ºº – 13ºº hod.

 

PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI NA VEŘEJNÝ VODOVOD NEBO KANALIZACI – telefonicky, e-mail:

Provoz Veselí nad Moravou

p.Varga tel. 728 165 026 varga@vak-hod.cz

Provoz Kyjov

Ing. Singr tel. 602 793 881 singr@vak-hod.cz

Provoz Hodonín

Ing. Zapala tel. 724 009 950 zapala@vak-hod.cz

***********************************************************************************************************

Zákaznické centrum telefon

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8ºº – 17ºº hod.
Pátek zavřeno
   

ostatní prac. dny mimo pátek po telefonické domluvě

 • vyřizuje žádosti o připojení nemovitosti na veřejný vodovod nebo kanalizaci
 • přijímá objednávky na zhotovení, výměnu nebo opravu vodovodní přípojky a její kolaudaci, včetně kalkulace ceny
 • zajišťuje pracovníka VaK na kolaudaci kanalizační přípojky
 • uzavírá a aktualizuje smlouvy se zákazníky
 • úhrada faktur platební kartou nebo v hotovosti
 • přijímá hlášení změn v datech (SIPO, přihláška, odhláška,..)
 • vyřizuje reklamace a záležitosti fakturace
 • přijímá hlášení stavu počítadla vodoměru
 • dispečer/operátor podá informace o případné poruše nebo odstávce
 • přijímá žádosti o přezkoušení vodoměru

 

Zákaznické centrum – POKLADNA dveře č. 5

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

 
Pondělí, Středa 8ºº – 17ºº hod.
Úterý, Čtvrtek 8ºº – 13ºº hod.
Pátek zavřeno
 • platbu za vodné, stočné a ostatní služby můžete provést platební kartou nebo v hotovosti

 


Oddělení vodohospodářského rozvoje telefon

ředitelství a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín

Pondělí, Středa 8ºº – 15ºº hod.

ostatní prac. dny mimo pátek po telefonické domluvě

 • vyjádření k projektům pro územní a stavební řízení a ke změně užívání pozemků

 


Chemická služba vodovodů telefon

Úpravna vody Bzenec – Přívoz

Pondělí až Čtvrtek 7ºº – 15ºº hod.
Pátek 7ºº – 13ºº hod
   
 • poskytuje informace o jakosti pitné vody v obcích, ve kterých provozujeme veřejný vodovod
 • přijímá objednávky na rozbory pitných vod, rozbory podzemních a povrchových vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků vod

 


Chemická služba kanalizací telefon

Čistírna odpadních vod Hodonín (za elektrárnou)

denně 7ºº – 15ºº hod.
 • přijímá objednávky na rozbory odpadních vod
 • provádí kvalifikované odběry vzorků odpad. vod a kalů

 


Vývoz jímek a septiků, Čištění kanalizace a kanalizační přípojky

denně na jednotlivých provozech dle spádovosti obcí

provoz Hodonín 6ºº – 14ºº 518 340 167 602 755 604
provoz Kyjov 7ºº – 15ºº 518 305 374 *** *** ***
provoz Veselí n. Moravou 7ºº – 15ºº 518 699 524 724 612 715

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít