Vývoz jímek a septiků, čištění kanalizací

V případě, že Vaše nemovitost není připojena na veřejnou kanalizaci a odpadní vody jsou svedeny do jímky/septiku, je možné na základě písemné nebo telefonické objednávky odběratele zajistit vyčerpání, odvoz a likvidaci odpadní vody z jímky/septiku.

Tuto službu si můžete objednat u příslušného provozu dle
spádovosti Vaší obce – viz Seznam obcí podle místní příslušnosti
k jednotlivým provozům VaK Hodonín.

Služba je zpoplatněna dle platného ceníku prací a služeb VaK
Hodonín a je zajišťována v rámci možností vlastními kapacitami.

V případě mrazivého počasí je možnost vývozu odpadní vody
omezena
!

 

V pracovní době:

provoz Hodonín (6 – 14 hod) 518 340 167 602 755 604
provoz Kyjov (7 – 15 hod) 518 305 374 724 612 747
provoz Veselí n. Moravou (7 – 15 hod) 518 699 524 724 612 715

 
V ostatních případech:

dispečink (nonstop) 518 305 944 800 800 825

 

Máte problémy s odváděním odpadních vod?

Nabízíme řádné pročistění, popřípadě i zrevidování a zjištění skutečné příčiny problémů s odváděním odpadních vod:

  • kanalizační přípojkou
  • dešťovou kanalizací
  • vnitropodnikovou kanalizací
  • veřejnou kanalizací, která není v provozování VaK Hodonín

 

Čištění kanalizačních potrubí a přípojek provádíme tlakovými vozy a kombinovaným vozem Kaiser.

Mimo pracovní dobu dispečer předá Váš požadavek poruchové službě, která provede prošetření na místě. V případě, že je závada na veřejné kanalizaci v provozování VaK Hodonín, zajistí její odstranění na náklady společnosti.

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít