Informace k vyřízení vodovodní a kanalizační přípojky a smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

K vyřízení realizace přípojek odevzdáte následující doklady:

• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• 1 x kopie schválené projektové dokumentace vodovodní, příp. kanalizační přípojky
• 1 x kopie vyjádření (stanovisko ke stavbě) VaK Hodonín, a.s.
• 1 x kopie povolení stavebního úřadu (nebo územní souhlas)
• plnou moc od vlastníka nemovitosti k realizaci přípojek (pokud je rozdílný dodavatel stavby a vlastník nemovitosti)
• 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci) – podnikající subjekty
• vyplněnou Smlouvu o dílo (tiskopis naleznete na webových stránkách Ke stažení)
• vyplněnou Žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod příp. kanalizaci (tiskopis naleznete na webových stránkách Ke stažení)
• uhradíte zálohu v hotovosti (je možná i platba převodem) ve výši:

 

Pracovní činnost Bydlení Ostatní
záloha na zhotovení vodovodní přípojky 4 500 5 500

 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE PŘÍSLUŠNÉHO TECHNIKA PROVOZU VaK

Hodonín ing. Benedikt Zapala 724 009 950 zapala@vak-hod.cz
Kyjov Stanislav Singr 602 793 881 (518 305 370) singr@vak-hod.cz
Veselí nad Moravou Ján Varga 728 165 026 (518 699 522) varga@vak-hod.cz

_____________________________________________________________________________________

K uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod odevzdáte:

• vyplněný Protokol k odběrnému místu (tiskopis naleznete na webových stránkách Ke stažení)
Domácnosti:
• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• Předložíte číslo SIPO nebo číslo účtu pro úhradu záloh

Ostatní (bytové domy, firmy, společnosti):
• 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
• 1 x kopie živnostenského listu (výpis OR, zřizovací listina)
• 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci)

Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod podepisuje vlastník pozemku nebo stavby
K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE NA LINKU VAK HODONÍN: 518 305 911 vak@vak-hod.cz

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít