Informace k vyřízení vodovodní a kanalizační přípojky

 • Vždy potřebujete občanský průkaz. Vaše osobní data, která potřebujeme pro uzavření smluvního vztahu,podléhají ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb. Shromažďování a zpracovávání těchto dat má společnost pro účely smluvních vztahů a ochranu zájmů společnosti povoleny Úřadem pro ochranu osobních údajů.
 • Při přihlášení k odběru vody nebo k odvádění odpadní vody musíte doložit:
  doklad o vlastnictví k nemovitosti;– LV, případně kupní smlouvu. Společnost v zásadě uzavírá smluvní vztahy jen s vlastníkem nemovitosti.
 • Při ukončení smluvního vztahu a převodu odběrního místa na jiného odběratele udejte i stav vodoměru ke dni změny.
 • Pro vyjádření ke změně užívání pozemků;(např. vinice, sady) je třeba předložit snímek katastrální mapy.

 

 • K vyjádření pro územní řízení a stavební povolení je třeba mít projektovou dokumentaci, ve které bude:
  • přehledná situace (v měřítku 1:5000) dané obce,
  • podrobná situace (v měřítku 1:500) se zákresem objektu včetně jeho napojení vodovodní a kanalizační přípojkou na veřejný vodovod a kanalizaci, v situaci vyznačit čísla parcel
  • podélný profil přípojky a technická zpráva

 

Pokud pro Vás současně realizujeme dodávku vody i odvádění odpadních vod, uzavíráte
pouze jednu smlouvu.

*************************************************************************************

K vyřízení realizace přípojek se dostavte do zákaznického centra akciové společnosti VaK Hodonín, Purkyňova 2933/2, kde odevzdáte následující doklady:

 • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti
  (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
 • 1 x kopie schválené projektové dokumentace vodovodní, příp. kanalizační přípojky
 • 1 x kopie vyjádření (stanovisko ke stavbě) VaK Hodonín, a.s.
 • 1 x kopie povolení stavebního úřadu (nebo územní souhlas)
 • plnou moc od vlastníka nemovitosti k realizaci přípojek
  (pokud je rozdílný dodavatel stavby a vlastník nemovitosti)
 • 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci) – podnikající subjekty
 • uhradíte zálohu v hotovosti nebo platební kartou (je možná i platba převodem) ve výši:

 

Pracovní činnost Bydlení Ostatní
záloha na zhotovení vodovodní přípojky 4 500 5 500

 

V zákaznickém centru doplníme:

 • smlouva o dílo na realizaci vodovodní přípojky
 • žádost o připojení nemovitosti na veřejný vodovod
 • žádost o připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci

K uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod odevzdáte:

Domácnosti:

 • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti
  (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
 • Předložíte číslo SIPO nebo číslo účtu pro úhradu záloh

Ostatní (bytové domy, firmy, společnosti):

 • 1 x kopie výpisu z listu vlastnictví nebo jiný doklad prokazující vlastnictví dané nemovitosti
  (darovací smlouva, kupní smlouva, dědické rozhodnutí aj.)
 • 1 x kopie živnostenského listu (výpis OR, zřizovací listina)
 • 1 x údaje o plátci DPH (osvědčení o registraci)
_____________________________________________________
SMLOUVU PODEPISUJE VLASTNÍK POZEMKU NEBO STAVBY

K ověření totožnosti prosíme o předložení osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ VOLEJTE PŘÍSLUŠNÉHO TECHNIKA PROVOZU VaK

Hodonín ing. Benedikt Zapala 724 009 950
Kyjov Stanislav Singr 602 793 881 (518 305 376)
Veselí nad Moravou Ján Varga 728 165 026 (518 699 522)

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. více informací

Tento web využívá cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Legislativní požadavek EU.

Zavřít