Valná hromada 2020

Představenstvo akciové společnosti
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.,
se sídlem v Hodoníně, Purkyňova 2933/2, PSČ 695 11, IČ: 49454544
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1168,
svolává v souladu § 402 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a § 25 stanov
řádnou valnou hromadu společnosti.
Valnou hromadu společnosti svolává na čtvrtek 2. července 2020 v 10,00 hodin
do velkého sálu Městského kulturního střediska Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Masarykovo náměstí 34/3, 697 01 Kyjov.