Základní údaje

Název společnosti: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Sídlo společnosti: 695 11 Hodonín, Purkyňova 2933/2
Hlavní poslání společnosti:
  • Výroba a dodávka pitné vody
  • Odvádění a čištění odpadních vod
 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, složce 1168

 

Členění společnosti:
Společnost plní své hlavní poslání prostřednictvím  4 provozů:

Provoz vodovodů a kanalizací Veselí nad Moravou
Provoz vodovodů a kanalizací Kyjov
Provoz vodovodů a kanalizací Hodonín
Provoz výroby vody Moravská Nová Ves

 

Datum vzniku společnosti: 1. 1. 1994
IČ: 49454544
DIČ: CZ49454544
Bankovní spojení: KB Hodonín , 2200671/0100
datová schránka: a2pgx2s
telefon: spojovatelka 518 305 911
fax: 518 351 221
email: vak@vak-hod.cz
www https://www.vak-hod.cz
 

Logo společnosti :